ເຄື່ອງກໍາເນີດກາຊວນ

  • ຊຸດເຄື່ອງກໍາເນີດກາຊວນ 4T

    ຊຸດເຄື່ອງກໍາເນີດກາຊວນ 4T

    APPLICATION CHARCTERISITCS Powerful Durable Excellent Performance Easy Starting Long Running Noise Low Maintenance Heavy duty cast iron engine easy pull recoil start Easy muffler Large muffler ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກງຽບ DC ສາຍອອກ OPTION Electrical Start with Battery Wheel transport kit Model Identification W-Wheels & Handles E-Electric starter R-Remote Control 3X-Three Phase DESCRIPTION ຫົວໃຈຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟນີ້ແມ່ນເຄື່ອງຈັກກາຊວນ 4T ທີ່ແຂງແຮງ ແລະມີປະສິດທິພາບ.ເຄື່ອງຈັກໄດ້ c...